7 ide aktivite ki kapab ede asosiyasyon yo rantre lajan

7 ide aktivite ki kapab ede asosiyasyon yo rantre lajan

Pwojè asosiyatif, malgre tout enpòtans yo genyen nan kominote yo pa toujou fasil jwenn fon pou yo kapab sipòte aktivite yo epi kenbe yon administrasyon aktif, operasyonèl epi efikas.

Menm lè nou konsidere ke estrikti asosiyatif yo pa genyen kòm objektif fè lajan, lajan rete yon eleman endispansab pou uo fonksyone. Se pa paske manb yo p ap touche pou travay yo nan estrikti a ki fè lajan endispansab.

Pou bon fonksyonman estrikti yo, asosiyasyon yo bezwen yon espas pou yo reyini, planifye epi reyalize evenman, jere frè deplasman manb yo, reyalize sipò kominikasyon yo…

  1. konkou
  2. Tiraj/ Tonmbola
  3. Fòmasyon
  4. konferans
  5. Pwojeksyon deba
  6. Levedfon
  7. Konsè
koutpous

koutpous

Afficher tous les articles par koutpous

Koutpous est une entreprise sociale

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *