• Légalisation
    Oui

Se yon Fondation kap travay ak moun soud, lap batay pou yon gen aksè ak la sante, respekte dwa yo, gen aksè ak edikasyon ak fomasyon profesyonel. Nou kanpe kote moun soud yo pou nou akonpanye yo nan tout detay specialement nan sante, jistis ak edikasyon. Kisa nou fe deja:

  1. Pwomotion pou ankouraje moun aprann pale lang siy,
  2. Patisipe nan fomasyon jenn legliz yo, pwofesyonel yo sou kilti moun soud yo ak fomasyon lang siy,
  3. Kanpe ak moun soud yo lè yo viktim.

Activités

Ajouter un avis

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Service
Mission
Location
Social

Associations vérifiées

Envoyer un message

    Méthode de contact préférée