Rekòt Magazin #1

Rekòt Magazin #1

Tankou jan sa te anonse déjà, premye nimewo Rekòt Magazin lan disponib pou tout moun. Se yon okazyon pou kèk nan nou dekouvri l epi pataje li ak yon zanmi oubyen tout lòt moun ki gen bezwen l.

Premye nimewo magazin sila se te yon defi, defi moun tèt pa dwat ki rive pran nesans. Nan yon moman kriz san parèy kote estrès, dekourajman ak mank resous ap taye banda ekip koutpous la te chwazi envesti yo nan reyalizasyon bebe sila a. Rekòt vle di pou nou depi gen travay ap gen rezilta. Se konviksyon sila ki fè nou vle kontinye travay pou nou devlope yon ekosistèm ki kapab ede tout estrikti asosiyativ peyi gen aksè ak plis resous epi vini pi efikas nan travay yo.

Rekòt se youn nan poto mitan ekosistèm nan. Rekòt se yon magazin ki la pou fòme, enfòme lidè sektè asosyatif la, limen pwojektè sou reyalizasyon yo epi pèmèt gran piblik la dekouvri tout je fò k ap fèt yo. E premye nimewo Rekòt la vle di depi gen volonte nou kapab…

Telechaje premye nimewo rekòt la : https://bit.ly/rekot01

W ap dekourvi nan nimewo sila a :~~

  • Asosyasyon Nègès Mawon
  • Plizyè liv, fim, mizik ak seri si ou swete aprann plis sou dwa fanm
  • Plizyè bèl aktivite ki pwograme pou mwa mas la a

– Ak anpil lòt bon enfòmasyon ankò

Fidbak ou ape de nou anpil, pa ezite ba nou mo pa w nan sans sa a.

koutpous

koutpous

Afficher tous les articles par koutpous

Koutpous est une entreprise sociale

Related Posts

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *